Bijbelkring

Maandag 24 februari  hopen we bij elkaar te komen om ons verder te verdiepen in het leven van Jozef. We hebben hiervoor wat meer huiswerk dan anders: we bespreken dan Genesis 42, 43 en 44, waarin het gaat over de ontmoetingen van Jozef met zijn broers. Hieruit zijn lessen te trekken en troost te vinden voor het geestelijk leven. En … als we Jozef lezen, denken we aan Jezus. We zien uit naar een gezegende avond.