Bijbelkring

Op D.V. maandagavond 30 november komen we om 20.00 uur als bijbelkring weer bij elkaar in de grote zaal van de Maranatha Kerk. De vorige keer is gebleken dat we op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. Er is zelfs nog ruimte voor nieuwe deelnemers; alleen deze graag van tevoren melden bij ondergetekende. We gaan verder met de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en willen dan het tweede hoofdstuk doornemen. Bereidt u zich erop voor? Tijdens de bijbelkring is er ook een collecte; deze is net als vorig jaar bestemd voor de Herberg. Welkom!

Het is mogelijk dat er andere maatregelen genomen worden, zodat deze bijeenkomst niet door kan gaan. Let erop bij de afkondigingen.