Bijbelkring

Op D.V. 22 maart is er weer bijbelkring in de Maranatha Kerk, aanvang 20.00 uur. We ‘zingen’ verder uit de liederen Hammaäloth (Pelgrimsliederen). Aan de beurt zijn nu de Psalmen 129 (vervolgd, maar gespaard) en 130 (de zesde boetepsalm).

We hopen op een goede opkomst. De te houden collecte is bestemd voor De Herberg.

Hartelijke welkom, ds. W.C Meeuse.