Bijbelkring

Op D.V. 10 mei hopen we weer als bijbelkring bij elkaar te komen. We doen dit deze laatste keer niet  in de Maranatha Kerk, maar bij ons thuis, op de  Lijsterweg 25A, om 20.00 uur.  Aan de orde zijn dan de pelgrimsliederen 133 (over broederlijke liefde) en 134 (aansporing om God te loven). Dit zijn de laatste van de 15 liederen Hammaäloth.

We hebben er, ook i.v.m. corona, drie jaar over gedaan!

Ook voor deze laatste bijeenkomst hartelijk welkom.

Ds. W.C. Meeuse.