BIJBELKRING VOOR VROUWEN

BIJBELKRING VOOR VROUWEN

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 30 oktober 2014 in de Maranathakerk.
We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”.
|We behandelen hoofdstuk 2 “Jezus viert feest”.
8.45 uur kerk open
9.00 uur inloop met koffie/thee
9.30 aanvang bijbelstudie.

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster tel. 419513
Willedien van de Graaf tel. 412584