BIJBELKRING VOOR VROUWEN

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 29 januari 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”. We behandelen hoofdstuk 4: “Johannes over Jezus”.

08.45 uur kerk open
09.00 uur inloop met koffie/thee
09.30 aanvang bijbelstudie.

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster tel. 419513
Willedien van de Graaf tel. 412584