BIJBELKRING VOOR VROUWEN

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 5 maart 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”. We behandelen hoofdstuk 5: “Jezus lest je dorst”. Deze keer in de grote zaal en let op de nieuwe tijdstippen.

08.30 uur kerk open
08.45 inloop met koffie/thee
09.15 aanvang bijbelstudie.

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster tel. 419513
Willedien van de Graaf tel. 412584