BIJBELKRING VOOR VROUWEN

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 26 maart 2015 in
de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”.
We behandelen hoofdstuk 6: “Jezus zet je overeind”. Let op de nieuwe tijdstippen.

8.30 uur kerk open
8.45 inloop met koffie/thee
9.15 aanvang bijbelstudie.

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster tel. 419513
Willedien van de Graaf tel. 412584