Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 23 april 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”. We behandelen hoofdstuk 7: “Wat schrijft Jezus in het zand?” Let op de tijdstippen.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584