Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt voor de laatste keer dit seizoen bijeen op D.V. donderdag 28 mei 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”.

We behandelen hoofdstuk 8: “Jezus opent je ogen”.

8.30 uur: kerk open
8.45 uur: inloop met koffie/thee
9.15 uur: aanvang bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584