Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt voor de eerste keer in dit seizoen weer bijeen op D.V. donderdag 24 september 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”. We behandelen hoofdstuk 9: “Jezus huilt”.
8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584