Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 29 oktober 2015 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannes evangelie”. We behandelen hoofdstuk 10: “Maria zalft Jezus”.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584