Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 28 januari 2016 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannesevangelie”. We behandelen hoofdstuk 12: “Jezus: liefde tot het uiterste”.

8.30 uur kerk open
– 8.45 uur inloop met koffie/thee
– 9.15 uur aanvang bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, tel. 0184419513
Willedien v.d. Graaf, tel. 0184412584