Bijbelkring voor vrouwen – 25 jaar

De Bijbelkring voor vrouwen bestaat deze maand oktober 25 jaar. We zijn allen God dankbaar voor de fijne en liefdevolle ochtenden die we met elkaar al die jaren mochten delen, met het bestuderen van de Bijbel, geloofsverdieping, naar elkaar te luisteren en in liefde met elkaar en voor elkaar te bidden.
We willen weer bij elkaar komen op D.V. donderdag 31 oktober 2019 in de Maranathakerk. We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en bespreken hoofdstuk 9 ‘De bekering van Saulus’ naar aanleiding van Handelingen 9: 1-31.
08.30 uur kerk open
08.45 uur inloop met koffie/thee
09.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184419513
Willedien van de Graaf, 0184412584