Bijbelkring voor vrouwen – 25-jarig bestaan

De Bijbelkring voor vrouwen bestaat deze maand oktober 25 jaar. We zijn allen God dankbaar voor de fijne en liefdevolle ochtenden die we met elkaar al die jaren mochten delen, met het bestuderen van de bijbel, geloofsverdieping, naar elkaar te luisteren en in liefde met elkaar en voor elkaar te bidden.

We willen weer bij elkaar komen op D.V. donderdag 31 oktober 2019 in de Maranathakerk. We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en bespreken hoofdstuk 9 “De bekering van Saulus” naar aanleiding van Handelingen 9 ┬ávers 1 – 31.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584