Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 31 maart 2016 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannesevangelie”. We behandelen hoofdstuk 14: “Jezus belooft de Geest”.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584