Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 21 april 2016 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannesevangelie”. We behandelen hoofdstuk 15: “Waarom moest Jezus sterven?”.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584