Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt -voor de laatste keer in dit seizoen- weer bijeen op D.V. donderdag 26 mei 2016 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie uit “Jezus in het Johannesevangelie”. We behandelen hoofdstuk 16: “Jezus schept een nieuw begin”.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584