Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 24 november 2016 in de Maranathakerk. We vervolgen de Bijbelstudie over de brief aan de Romeinen, genaamd een nieuwe schepping in Christus. We behandelen hoofdstuk 3: “Gods oordeel over wetsovertreding”. Romeinen 2.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584