Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 26 oktober 2017 in de Maranathakerk. We gaan verder met de Bijbelstudie over de brief aan de Romeinen, genaamd een nieuwe schepping in Christus. We behandelen hoofdstuk 10: “Leven door de Heilige Geest”, naar aanleiding van Romeinen 8: 1 – 17.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584