Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 19 april 2018 in de Maranathakerk. We behandelen hoofdstuk 3 van de studie over het boek Handelingen: “Kracht om te genezen”, naar aanleiding van Handelingen 3.

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584