BIJBELKRING VOOR VROUWEN

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op donderdag 27 maart 2014 in de Maranatha-kerk. We vervolgen de studie over de brief aan de Galaten, getiteld “ Waarom God ons aanvaardt”. We behandelen hoofdstuk 10 (“De wet van de liefde”) n.a.v. Gal. 6 : 1 – 10.

8.45 uur kerk open
9.00 uur inloop met koffie/thee
9.30 aanvang bijbelstudie.

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster tel. 419513
Willedien van de Graaf tel. 412584