Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 21 februari 2019 in de Maranathakerk. We gaan verder met het nieuwe boekje “Volhouden” van onze 4 predikanten en behandelen daaruit hoofdstuk 2 “Gehoorzamen” en 3 “Verwachten”. (De bijbehorende bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).

8.30 uur kerk open
8.45 uur inloop met koffie/thee
9.15 uur aanvang Bijbelstudie

U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584