Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 29 november 2018 in de Maranathakerk. We behandelen hoofdstuk 7 van de studie over het boek Handelingen: ‘Stefanus, vol van Geest en wijsheid’, naar aanleiding van Handelingen 6: 8-8: 1a.
8.30 uur kerk open
– 8.45 uur inloop met koffie/thee
– 9.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 419513
Willedien van de Graaf, 0184 412584