Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag  31 januari in de Maranathakerk. We willen nu een begin maken met het nieuwe boekje ‘Volhouden’ van onze 4 predikanten en behandelen daaruit hoofdstuk 1 ‘Geloven’. (De bijbehorende bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).
8.30 uur kerk open,
– 8.45 uur inloop met koffie/thee,
– 9.15 uur aanvang bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184419513
Willedien van de Graaf, 0184412584