Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 21 februari in de Maranathakerk. We gaan verder met het nieuwe boekje ‘Volhouden’ van onze 4 predikanten en behandelen daaruit hoofdstuk 2 ‘Gehoorzamen’ en 3 ‘Verwachten’ (de bijbehorende bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).
8.30 uur kerk open,
8.45 uur inloop met koffie/thee,
9.15 uur aanvang Bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 419513
Willedien van de Graaf, 0184 412584