Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 28 maart in de Maranathakerk. We gaan verder met het nieuwe boekje ‘Volhouden’ van onze
4 predikanten en behandelen daaruit hoofdstuk 2 ‘Gehoorzamen’ (de bijbeho-
rende bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).
08.30 uur kerk open,
– 08.45 uur inloop met koffie/thee,
09.15 uur aanvang Bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!

Contactpersonen:
Nel Monster, 0184 419513
Willedien van de Graaf, 0184 412584