Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt voor het eerst in dit seizoen bijeen op D.V. donderdag 26 september in de Maranathakerk. We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en bespreken hoofdstuk 8 ‘De kracht van het lijden’ naar aanleiding van Handelingen 8: 1b-40.
08.30 uur kerk open
08.45 uur inloop met koffie/thee
09.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184419513
Willedien van de Graaf, 0184412584