Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 25 april in de Maranathakerk. We gaan verder met het boekje ‘Volhouden’ van onze 4 predikanten
en behandelen daaruit hoofdstuk 4 ‘Vertrouwen’ en 5 ‘Overwegen’ (de bijbehorende bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).
08.30 uur: kerk open;
– 08.45 uur: inloop met koffie/thee;
– 09.15 uur: aanvang Bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 419513;
Willedien van de Graaf, 0184 412584.