Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 23 mei in de Maranathakerk. We gaan verder met het boekje ‘Volhouden’ van onze 4 predikanten en behandelen daaruit hoofdstuk 7 ‘Samen-gaan’ en 8 ‘Hardlopen’ (de bijbehorende Bijbelgedeelten zijn vermeld in het boekje).
08.30 uur kerk open
08.45 uur inloop met koffie/thee
09.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 419513
Willedien van de Graaf, 0184 412584