Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op donderdag 27 maart 2014 in de Maranathakerk. We vervolgen de studie over de brief aan de Galaten, getiteld “Waarom God ons aanvaardt”. We behandelen hoofdstuk 10 (“De wet van de liefde”) naar aanleiding van Galaten 6: 1-10.

– 8.45 uur kerk open
– 9.00 uur inloop met koffie/thee
– 9.30 uur aanvang bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, tel. 419513
Willedien van de Graaf, tel. 412584