Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 28 november in de Maranathakerk. We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en bespreken hoofdstuk 10 ‘Redding voor alle volken’ naar aanleiding van Handelingen 9: 32 tot 10: 48.
08.30 uur kerk open
08.45 uur inloop met koffie/thee
09.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184419513;
Willedien van de Graaf, 0184412584.