Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op D.V. donderdag 30 januari  in de
Maranathakerk. We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en
bespreken hoofdstuk 11 ‘De eerste gemeente van Joden en heidenen’, naar
aanleiding van Handelingen 11.
08.30 uur kerk open,
08.45 uur inloop met koffie/thee,
09.15 uur aanvang Bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 419513,
Willedien van de Graaf, 0184 412584.