Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op D.V. donderdag 20 februari (in
verband met de voorjaarsvakantie!) in de Maranathakerk.
We gaan verder met de studie over het boek Handelingen en bespreken hoofdstuk 12
“Een wonderlijke ontsnapping” naar aanleiding van Handelingen 12.
08.30 uur kerk open
08.45 uur inloop met koffie/thee
09.15 uur aanvang Bijbelstudie
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, tel. 0184 419513
Willedien van de Graaf, tel. 0184 412584