Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen in de Maranathakerk op donderdag 28 oktober 2021.
We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie,
hoofdstuk 2: ‘Ruzie in de gemeente’ (n.a.v. Handelingen 15). We gaan verder met vraag 7.
Ontvangst: 09.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudie: 09.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184 41 95 13;
Willedien van de Graaf, 018441 25 84.