Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 25 november 2021. We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie, hoofdstuk 3: ‘Wat moet ik doen?’ (n.a.v. Handelingen 16).

Ontvangst: 9.00 uur met koffie/thee.

Aanvang bijbelstudie: 9.15 uur.

U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!