Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 25 november. We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie, hoofdstuk 3: ‘Wat moet ik doen?’ (n.a.v. Handelingen 16).
Ontvangst: 9.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudies: 9.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;
Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.