Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 21 april.
We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie, hoofdstuk 6: ‘In de naam van Jezus’ (n.a.v. Handelingen 19: 1-20: 12).
Ontvangst: 09.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudie: 09.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;
Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84