Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 26 januari 2023. We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie, hoofdstuk 11: “Getuigen voor Agrippa II” (n.a.v. Handelingen 25 : 13 – 26 : 32).

Ontvangst: 9.00 uur met koffie/thee.

Aanvang bijbelstudie: 9.15 uur.

U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!

Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;

Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.