Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 24 november.
We vervolgen de studie over Handelingen en behandelen deel 2 van de studie,
hoofdstuk 10: ‘Valse beschuldigingen’ (n.a.v. Handelingen 24: 1-25: 12).
Ontvangst: 09.00 uur met koffie/thee
Aanvang Bijbelstudie: 9.15 uur
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;
Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.