Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 30 maart. We beginnen een nieuwe studie over de Christelijke Levensstijl. We behandelen het eerste hoofdstuk (Stille tijd) n.a.v. Exodus 33: 7-34: 10, 27-35).
Ontvangst: 09.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudie: 09.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;
Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.