Bijbelkring voor vrouwen 

De Bijbelkring voor vrouwen komt weer bijeen op donderdag 20 april 2023.
We vervolgen de studie over de Christelijke Levensstijl. We behandelen het 2
e hoofdstuk “Gebed” n.a.v. Nehemia 1 : 1 – 2 : 10.  

Ontvangst: 9.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudie: 9.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom! 

Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13; 
Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.