Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt bijeen op donderdag 30 januari 2014 in de Maranathakerk.
We vervolgen de studie over de brief aan de Galaten, getiteld “ Waarom God ons
aanvaardt”. We behandelen hoofdstuk 8 (“Een ernstige waarschuwing”) n.a.v.
Gal. 5 : 2  – 12.
8.45 uur kerk open
9.00 uur inloop met koffie/thee
9.30 aanvang bijbelstudie.
U/jij bent weer van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster  tel. 419513
                              Willedien van de Graaf tel. 412584