Bijbelkring voor vrouwen

De Bijbelkring voor vrouwen komt voor het eerst in het nieuwe seizoen weer bijeen op donderdag 28 september.
 We vervolgen de studie over de Christelijke Levensstijl – Leven naar Gods wil.
We behandelen het 5e hoofdstuk ‘Sociale gerechtigheid’ n.a.v. Amos 5: 4- 6: 7.
Ontvangst: 09.00 uur met koffie/thee.
Aanvang Bijbelstudie: 09.15 uur.
U/jij bent (voor het eerst of opnieuw) van harte welkom!
Contactpersonen: Nel Monster, 0184-41 95 13;
                                      Willedien van de Graaf, 0184-41 25 84.