Bijbelkring

In verband met de Stille Week is de geplande Bijbelkring verplaatst van 14 naar 7 april. Dat zal dan ook tevens de laatste avond zijn van dit seizoen. We lezen het slot van Maleachi (Hfdst 3:13 – 4:6). De kernvraag in het zesde gesprek is:  “heeft het zin om God te dienen?”. Tevens worden we gewezen op de wederkomst. Graag ontmoeten we elkaar op D.V. 7 april om 20.00 uur in de Maranathakerk.