Bijbelleeskring

Op dinsdag 25 maart komt de Bijbelleeskring bijeen. We lezen en bespreken samen het boek Handelingen. Op deze kring denken wij samen na over een aantal aspecten van het Bijbelboek:
– wie is de schrijver?
– aan wie is het geschreven?
– wanneer is het geschreven?
– wat is de boodschap van het Bijbelboek?
– hoe is het Bijbelboek opgebouwd?
– welke plek neemt die boek in het geheel van de
Bijbel in?
– wat zijn de kernteksten?
Er is natuurlijk gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag:
– wat spreekt u persoonlijk het meeste aan in dit
Bijbelboek?
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het Bijbelboek thuis doorlezen.
Met dit Bijbelboek sluiten wij de Bijbelleeskring voor dit jaar af. We kijken terug op bijzondere avonden met leerzame gespreken. U bent hartelijke welkom om 20.00 uur in het Dienstgebouw.