Bijbelleeskring

Op dinsdag 20 november komt de bijbelleeskring bijeen. Wij bespreken samen de eerste brief van de apostel Petrus. Deze brief staat vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Er is over deze brief een bijbelstudieboek verschenen onder de titel ‘Vreemde vogels’. Dat waren de christenen in de eerste eeuw na Christus en dat zijn zij nog steeds in de eenentwintigste eeuw. Wij bespreken deze brief aan de hand van een stencil met daarop een aantal vragen:

Wie is de schrijver? In welke tijd leefde hij? Hoe is het boek opgebouwd? Wat is de boodschap van dit boek? Wat is de verhouding tot de rest van de Bijbel? Wat zijn de kernteksten?

Na de pauze gaan wij met elkaar in gesprek. Een boeiend thema is bijvoorbeeld: voelen wij ons een vreemdeling op aarde?

De bijbelleeskring komt om 20.00 uur in het Dienstgebouw bijeen. Hartelijk welkom.