Bijbelleeskring

Op dinsdag 22 januari komen de leden van de bijbelleeskring bijeen. We bespreken met elkaar het Lucasevangelie. Een aantal verrassende aspecten komt aan de orde. Wist u bijvoorbeeld dat

– Lucas een heel positief beeld van de Heere Jezus schildert als het gaat om Zijn omgang met vrouwen?

– Lucas reeds aan het begin van zijn Evangelie bijzondere aandacht vraagt voor het werk van de Heilige Geest?

– Lucas zowel in het begin als aan het einde van het Evangelie mensen noemt die Jezus kwijt zijn en Hem toch na drie dagen weer vinden?

En zo zijn er nog veel meer bijzonderheden over dit Evangelie te noemen.

U en jij zijn hartelijk welkom om 20.00 uur in het Dienstgebouw.