Bijbelleeskring

Op dinsdag 25 februari komt de Bijbelleeskring weer bijeen.
Op deze kring denken wij samen na over een aantal aspecten van een Bijbelboek:
– wie is de schrijver?
– aan wie is het geschreven?
– wanneer is het geschreven?
– wat is de boodschap van het Bijbelboek?
– hoe is het Bijbelboek opgebouwd?
– welke plek neemt die boek in het geheel van de Bijbel in?
– wat zijn de kernteksten?
Er is natuurlijk gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de vraag:
– wat spreekt u persoonlijk het meeste aan in dit Bijbelboek?
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het Bijbelboek thuis doorlezen. Deze keer buigen wij ons over de brief, die de apostel Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Efeze. U bent weer hartelijke welkom om 20.00 uur in het Dienstgebouw.