Bijbellezing

Maandag 17 maart houdt ds. W.C. Meeuse weer een Bijbellezing. We lezen het laatste Bijbelboek van het Oude Testament: de profetie van Maleachi. Dit boekje bestaat uit een zestal twistgesprekken. In het eerste gesprek ging het over de heiliging van God en Zijn dienst met de nadruk op de liefde van God. In het tweede gesprek hoorden we de aanklacht tegen de priesters en werd de vraag gesteld: ben ik dan een Vader, waar is mijn eer? Bij het derde gesprek klonk de vraag:  hebben wij niet allen één Vader?  Het thema van het vierde gesprek was: de Heere komt tot Zijn tempel. In het vijfde gesprek, wat nu aan de orde is, klinkt de oproep tot bekering (Mal 3 : 6-12). Graag ontmoeten we elkaar om 20.00 uur in de Maranathakerk.