Bijbelstudie

Op maandagavond 29 januari om 20.00 uur en donderdagmorgen 1 februari om 10.00 uur pakken we de draad van de Bijbelstudie, die gehouden wordt in de Maranathakerk, weer op. We bespreken dan Exodus 19 t/m 24. Het zou fijn zijn als u wat voorstudie zou kunnen maken. Graag eventueel bij u opgekomen vragen vooraf aan mij mailen, zodat ik me op de beantwoording ervan kan voorbereiden.
Een van de onderwerpen dat onze aandacht zal vragen, is de ‘Tien Geboden’.
Zondagavond 28 januari in de dienst van dankzegging zullen we bij deze geboden als regel van dankbaarheid voor ons leven stilstaan. Het zou fijn zijn als u deze dienst bijwoonde, mede ter voorbereiding op ons gesprek.